KBT-behandling utförs av Camilla Victor Ragnå

Camilla Victor Ragnå

Leg sjuksköterska med vidareutbildning psykiatri
KBT-terapeut

Känner du att du är begränsad i det liv du vill leva – t.ex. i sociala sammanhang? Har du problem med tvång som blir ett lidande för dig och dina anhöriga, har du sömnproblem eller problem i livet med diagnosen ADHD, EIP (emotionell instabil personlighet)?
Välkommen att ta kontakt så kan vi tillsammans komma fram till hur din tillvaro kan fungera bättre.
Jag har erfarenhet av arbete med problem kring tvång, ADHD, ångest, depression/nedstämdhet, sorg, svartsjukeproblematik, sömn.
Jag är positiv till att vid behov involvera anhöriga.
I KBT-behandling betonas vikten av samarbete klient/terapeut och en god allians.


Mitt arbete som KBT-terapeut har varit mycket givande inte minst för allt det positiva gensvar jag har fått, men tiden räcker inte till för mig. Jag har därför beslutat att trappa ner verksamheten.

Fr o m 1:a juli 2016 tar jag inte emot nya klienter.

camilla@camvic.se
0707-48 74 55
08-33 75 03 med tel.svar

 

© Samtliga bilder copyright