Om kognitiv beteendeterapi - KBT

I en KBT-behandling ligger fokus på samspelet mellan individen och miljön, här och nu. Utgångspunkten är en analys av problemet och vad som påverkar det, både faktorer inom individen och i omgivningen. Du och din terapeut formulerar problemet tillsammans, tar vara på dina erfarenheter av vilka beteenden och strategier som fungerat bra och mindre bra för dig och lägger upp en gemensam plan för behandlingen.

Även din historia har betydelse och berörs i behandlingen. Erfarenheter, värderingar och beteenden formas under hela vår livstid och kan ge viktig förståelse både för våra svårigheter och styrkor. Det krävs ett aktivt arbete, en förändring av din aktuella situation och dina nuvarande sätt att hantera problem för en mer funktionell hantering av vardagen.
Arbetet görs både i och mellan sessionerna - ofta ges hemuppgifter, vilka registreras. Behandlingsresultatet ska vara mätbart.

 Camilla Victor Ragnå KBT
camilla.victor.ragna@gmail.com
S:t Eriksgatan 96, 4 tr, Stockholm
0707-48 74 55
Centralt beläget i Stockholm