Panikångest

Att lida av panikångest innebär att man får plötsliga och kraftfulla ångestattacker utan någon tydlig orsak. Attackerna innebär starka fysiologiska symptom som hjärtklappning, svettningar, yrsel och tryck över bröstet och åtföljs av en rädsla att dö eller tappa kontrollen. Det är inte ovanligt att ångesten är så kraftig att den drabbade uppsöker sjukhus, övertygad om att symtomen är tecken på en allvarlig sjukdom.

Panikångest innebär också en ihållande oro för att få ytterligare attacker. Oron kan medföra att man undviker situationer och aktiviteter som man tror ökar risken för en nya attacker. Detta undvikande, kombinerat med oron, kan vara mycket handikappande, och livskvalitén blir kraftigt sänkt.

Panikångest är ett av de allra vanligaste ångesttillstånden.

 

Tillbaka till problemområden för KBT-behandling

 Camilla Victor Ragnå KBT
camilla.victor.ragna@gmail.com
S:t Eriksgatan 96, 4 tr, Stockholm
0707-48 74 55
Centralt beläget i Stockholm