PTSD
(Posttraumatiskt stressyndrom)

Någon som är med om, eller blir vittne till, en traumatisk händelse kan i efterhand drabbas av starka ångestupplevelser. Överfall, olyckor och våldtäkt är exempel på händelser som ligger utanför det normala och kan skaka om en person och förändra synen på livet och omvärlden. Ibland blir de efterföljande psykiska reaktionerna så plågsamma och allvarliga att man talar om ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Den som utvecklar PTSD har även långt efter att händelsen ägt rum symtom i form av påträngande minnen, flashbacks (att plötsligt uppleva sig vara tillbaka i den traumatiska situationen), mardrömmar, irritabilitet, ångest, minskad sexlust och koncentrationssvårigheter. Aktiviteter och situationer som tidigare varit positiva eller neutrala kan bli förknippade med oro och ångest, och undviks därför. Som konsekvens av det krymper livsutrymmet. En upplevelse av att andra människor är hotfulla och opålitliga kan innebära att gamla relationer förändras och nya försvåras.

 

Tillbaka till problemområden för KBT-behandling

 Camilla Victor Ragnå KBT
camilla.victor.ragna@gmail.com
S:t Eriksgatan 96, 4 tr, Stockholm
0707-48 74 55
Centralt beläget i Stockholm