Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom innebär att i vissa situationer känna sig tvungen att utföra handlingar (tvångsritualer), för att förhindra att något hemskt inträffar. Personen som lider av tvångssyndrom anser i många fall själv att oron är orimlig, men att gå emot den starka känslan känns omöjligt.

Tvångsritualerna minskar oron tillfälligt men i längden tar oron och ritualerna mer och mer tid och energi. Nedstämdhet och skamkänslor kan bli konsekvenser som påverkar måendet än mer negativt. Även för nära anhöriga till den drabbade kan påfrestningarna bli mycket stora.

 

Tillbaka till problemområden för KBT-behandling

 Camilla Victor Ragnå KBT
camilla.victor.ragna@gmail.com
S:t Eriksgatan 96, 4 tr, Stockholm
0707-48 74 55
Centralt beläget i Stockholm